PU timing belt HTD 8M 同步带

2022-4-11

Timing belt HTD 8M 同步带:

  • Timing belt HTD 8M 同步带:开口式
  • Timing belt HTD 8M 同步带:接驳式
  • Timing belt HTD 8M 同步带:正时皮带,无接头(模制)
产品信息:
 肖氏硬度 (A) 92° 肖氏 A 每米重量+/- 48 克/10 毫米皮带宽度
 拉伸构件 钢丝绳,0.5 毫米 最小皮带轮齿数 13
 宽度公差 +/- 0.5 毫米 最小皮带轮直径 19.95 毫米 
 厚度公差 +/- 0.2 毫米 最小反向弯曲 50 毫米
 长度公差 +/- 0.8 毫米/米  
以 mm 为单位的标准宽度:
101520255085100150

 

滚动到顶部
error: Content is protected !!